FYSIOTERAPI,OSTEOPATI,DJUPVGSBEHANDLING

VAD ÄR FYSIOTERAPI 

 

En fysioterapeut upprätthåller och förbättrar hästarnas rörelse och funktionsförmåga och förebygger funktionsstörningar innan de leder till större skador på grund av felbelastning. Vi har även fördjupad kunskap i hästens anatomi, vilket kan underlätta utredning av problem i rörelseapparaten hos hästen.

Vi arbetar med att titta på hela hästen, musulaturen, är den jämn, ojämn, atrofisk, rörlighet, ömhet, smärta, kompensation, rörelsestörning osv. Vi palperar igenom hela skelettet och bedömmer rörlighet. Vid ev kiropraktiska problem rekomenderar vi patienten att uppsöka en kiropraktor.

 

Vi arbetar både med friska hästar , då med friskvård för att undvika skada eller hitta skada på ett tidigt stadie, men vi arbetar även med sjuka hästar som antingen är under konvalecens eller rehab.

 

Arbetet innefattar lite olika tekniker som t ex massage, laser, TENS och stretching. Vi kan även arbeta inom planering av utfodring och träningsprogram för kondition, styrka och motorik eller rehabilitering av konvalecenter.

Kontroll och utprovning av utrustning som sadel, sadelgjord och bett är en annan stor del av arbetet


OSTEOPATI

Osteopati är verkligen att se till helheten.
Vi utgår från att hästen är en helhet och arbetar med alla strukturer och system.
Vi har manuella tekniker för kiropraktik, mjuka
myofasciala tekniker för mjukdelar, vi arbetar mycket med neurologi och neurologiska problem.

De 12 cranial nerverna som utgår från hjärnan och leder ut till resten av kroppen kan lätt bli irriterade och störda av olika "låsninga" i bla nacken. De kan ta sig uttryck på många olika sätt

+ tittig, ibland bara åt ena hållet
+ rädd, ont king öra
+ balanspoblem
+ humörsvängningar
+ dålig aptit
+ orolig mun
+ kraftig salivering
+ impotens
och mycket mycket mer.

Visste du att osteopatin ligger till grund för andra stora manuella mediciner som till exempel kiropraktik och naprapati? Utanför Sverige är osteopatin väl erkänd och väletablerad, internationellt sett är osteopaterna den störst verksamma yrkesgruppen inom manuell medicin med över 100 000 utövare. Osteopatin bygger på ett holistiskt synsätt (helhetssyn) på människokroppen där osteopaten med manuell behandling främjar kroppens självläkande förmåga genom att behandla rörelseapparaten och sammanlänka kroppen olika system.
Osteopatin grundades redan 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still och fick där snabbt läkarstatus. Sedan dess har osteopatin spridit sig över hela världen med starka fästen framför allt i Nordamerika, England, Schweiz, Frankrike, Australien, Tyskland, Portugal, Island, Norge samt Finland.
 
Osteopatisk medicinsk filosofi och vetenskap
Ordet osteopati kommer från grekiskan. Osteo- betyder ben, och pati- betyder lidande. Osteopati betyder inte sjukdom i skelettet eller benlidande, utan ”skelettets effekt på kroppens hälsa och sjukdom”.
Grundprincipen vid osteopatisk behandling är att rörelseapparaten, cirkulationssystemet och nervsystemet bildar en dynamisk helhet. Osteopatbehandling fokuserar på och behandlar s.k. osteopatiska lesioner (kroppsstörningar), det vill säga störningar eller direkta skador i kroppsdynamiken i leder, vävnader eller organ.
Osteopatins filosofi och biomekaniska synsätt är något som nu även börjar influera skolmedicinen, till exempel har Dr. Wolf Schamberger skrivit boken "The Malalignment Syndrome" som belyser betydelsen av kroppshållningen och dess påverkan på människans hälsa;
”Malalignment av bäcken, ryggrad och extremiteter är fortfarande inom medicinen oupptäckt orsak som relaterar till över 50% av rygg och lem smärta. Den relaterande förändringen - speciellt viktbärande och asymmetrier av muskelspänning, styrka och ledrörelse, påverkar stödjevävnad, leder och organsystem i hela kroppen. Därför får detta konsekvenser för allmän praktiserande såsom den medicinska speciallistvården.”
Dr. Wolf Schamberger 2002 Clinical Associate Professor of Rehabilitation Medicine
Osteopaten behandlar patientens missanpassning & uttryck till kroppsstörning, inte symptomen.
 

 

 

Massage

 

Massage är en manipulation av mjuka vävnader som muskler och senor
samt hårda vävnader som leder. Syftet är att öka elasticiteten, cirkulationen
och rörligheten i vävnaderna.

Massage botar ingenting i sig självt. Däremot stimuleras kroppen på olika vis
vilket i sin tur leder till läkning. Ett slags hjälp till självhjälp med andra ord.
De två viktigaste effekterna är att öka cirkulationen och att lindra smärta.

Cirkulation är A och O i kroppen. Med cirkulationen följer näringsämnen och
slaggprodukter transporteras bort. Smärta är bra på så sätt att det talar om
att någonting är fel i kroppen. Däremot får det inte göra ont för länge då
smärta även hämmar läkning.

Massage har följande effekter (vetenskapliga och ovetenskapliga!)
Ökar cirkulationen av blod och lymfvätska, dvs. bättre
näringstillförsel och bättre borttransport av slaggprodukter.

Ökar utsöndringen av slagg och gifter från kroppen. Därför kan
ibland hästen drabbas av till exempel en förkylning efter de första
behandlingarna. Sjukdomen finns redan i kroppen och massagen
aktiverar den och driver ut den.

Avslappning. Nog så viktigt för hästar som arbetar hårt. Eftersom massage
påverkar både muskel- och nervsystemet och skapar avslappning så hjälper det
till att få hästen att sänka sig både fysiskt och mentalt och ger en annan form
av vila.

Löser kramper i musklerna. Små kramper kan ibland ställa till stora problem.
Massage mjukar upp och löser kramper och spänningar innan de sprider sig.

Är i vissa fall även smärtstillande genom att det utlöser hormonet endorfin i kroppen.

Ökar vår "bindning" till hästen. En viktig anledning till att lära sig massage
själv. Vi har en emotionell bindning till våra hästar och allt vi kan göra för att
öka denna bindning har vi tillbaka från hästen. Detta gäller inte minst i
umgänget med en unghäst som med massagens hjälp kan lära sig att slappna av
samtidigt som den blir hanterad.

Alla hästar tolererar inte att bli masserade eller att man rör dem
på vissa ställen på kroppen. När hästen inte tolererar människans
vänliga beröring så finns det ett underliggande problem som
måste bearbetas. Om du inte själv har kunskapen så ska du
absolut kontakta någon som kan hjälpa dig.

 DJUPVÅGSBEHANDLIG

Djupvågsbehandling är effektiv mot värk och spänningar. De djupa vågorna går skonsamt genom kroppens lager och sätter igång rörelse, både brett och djupt.
Djupvågsbehandling är effektiv vid behandling av hästar, till stor del på grund av hästens anatomi. En vältränad häst har exempelvis dubbelt så stor syretransportskapacitet som en vältränad människa per kilo kroppsvikt. Beaktat att en häst väger ca 500-600 kg, så utsätts framförallt ben, leder, senor och ligament för stora belastningar.
AtlasOrange1 arbetar med hästens muskler och bindväv/fascia på ett effektivt och skonsamt sätt. Hästens relativt stora muskelmassa gör att de djupa vågorna sprids snabbare och över större ytor än vid behandling av människor. När maskinen t.ex. hålls mot hästens nackparti går det att följa vibrationen över ryggen och bak till hästens bakben.

För användaren blir det fördelaktigt då denne inte behöver behandla det område där hästen har ont. Genom att istället behandla runt om, sprids vibrationerna till det område där hästen har ont och släpper låsningar och spänningar – vilket gör behandlingen skonsam och behaglig för hästen.

Behandlingen ger fantastiska resultat, uppskattas av väl hästar som hästägare och har redan attraherat några av Hästsveriges största namn.

LASER , TENS

 

Laser
Laser är ett ljus som sänds ut i den våglängd dioden är framtagen att producera och som påverkar kroppens vävnad på olika sätt.Den påverkar mekanismerna bakom inflammationer och ödem.Den har dessutom en smärtstillande och biostimulerande effekt(man kan enkelt säga att den ökar "farten" på läkningsprocessen).

 

FÖRDELAR
• STARK ANTI-INFLAMMATORISK EFFEKT
• KORTA BEHANDLINGSTIDER
• SNABB SMÄRTMINSKNING
• SNABB LÄKNING AV YTLIGA SKADOR
• SÅSOM SKÄRSKADOR & SÅR
• SNABB STRUKTURELL UPPBYGGNAD
AV SKADAD VÄVNAD
• FÖRBÄTTRING AV DEN LOKALA
CIRKULATIONEN
• SNABB RESORBTION AV ÖDEM
• FÖRBÄTTRAR LIVSKVALITE'N

 

INDIKATIONER
• OSTEOARTRIT
• DEGENERATIVA DISKAR
• BURSIT
• HEMOROJDER / ANALSÄCKAR
• KROSSKADOR / HEMATOM
• AKUTA & KRONISKA SENSKADOR
• MUSKULÄR SPÄNNING & STRÄCKNING
• MUSKULOSKELETALA PROBLEM (SMÄRTA & INSKRÄNKT RÖRLIGHET)
• DEGENERATIVA LEDÅKOMMOR
• SÅRLÄKNING
• POSTKIRURGISK BEHANDLING

 

Tens
(transkutan elektrisk nervstimulering)

Tens används för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomar. Vid en tens-behandling stimuleras hudnära nerver med en svag elektrisk ström. Genom att aktivera beröringsnerver och/eller muskelnerver stimuleras kroppens egna smärtlindringssystem.
Tens, transkutan elektrisk nervstimulering, används för att lindra smärta efter vävnadsskada eller nervskada.
Smärta från muskler och leder, reumatiska smärtor och smärta vid nervskada är exempel på långvariga smärtor där tens är effektivt.
Förlossningssmärta, smärta vid kärlkramp eller efter operation är exempel på akuta smärtor där tens används.
Vissa typer av illamående och vissa sår kan också behandlas med tens.
Vid en tens-behandling stimuleras hudnära nerver med en svag elektrisk ström. Elektroder fästs på huden över den kroppsdel som smärtar eller över de nerver som försörjer smärtområdet. Elektroderna kopplas via kablar till en batteridriven, bärbar stimulator som producerar en svag växelström.
Genom att aktivera beröringsnerver och/eller muskelnerver stimuleras kroppens egna smärtlindringssystem. Smärtsignalerna filtreras delvis bort av dessa smärtlindrande system och man upplever mindre smärta.
Aktiveringen av nerverna påverkar också det icke viljemässigt styrda, autonoma, nervsystemet.