Laboratorie tjänster

Blodprov

Vi är i full gång med att bygga upp vårt laboratorie, vi kommer att analysera både stationärt på Kungsborgs Gård samt i en mobil enhet.

För dig som kund finns flera möjligheter, du kan

  • låta din veterinär ta blodprov och analysera här
  • ta de prov du själv är intresserad av
  • använda dig av blodprov för att stämma av din träning

  • mäta laktat ( mjölksyra) i blodet
  • göra en hälsocheck när du vill

  • kontrollera muskelvärden

  • få svar på nedsatt prestation

  • se hur värdena ser ut när ditt djur är fantastiskt ( så vet du hur det ska se ut när allt är bra)

  • du får en utskrift av alla värden och du väljer själv om du vill att din veterinär, Idexx experter eller du själv ska bedöma resultatet

Vi kan i dagsläget analysera bla


ALB     CHOL     LDH     TRIG      ALKP      CK      LIPA      UCREA† ALT CREA      Mg      UPC*†      AMYL GGT    NH3       UPRO†  AST       GLOB*    PHOS URIC     BUN    GLU      TBIL     Ca       LAC        TP


Vi har möjlighet att analysera hund, katt, häst, hypo- och hyperthyroidism (T4) dvs ämnesomsättning, sköldskörtel

När det gäller hund kan vi även analysera heartworm, Erlichia, Lyme disease, anaplasma, Canine parvovirus 

När det gäller katt kan vi även analysera Feline immunodeficiency virus (antibody), Feline leukaemia virus (antigen).

På häst kommer vi att kunna analysera anaplasma och Borrelios i början av 2019.

Vi använder oss av IDEXX systemet och kommer framöver även kunna göra mikroskopräkning av parasiter.

En av många fördelar är att testerna går att göra medan ni väntar och till en mycket rimlig kostnad

Vårt system kan även utföra analys av urinLaktatmätning

Laktat eller mjölksyra är något man kan mäta för att se hur mycket hästen orkar, hur påverkad den blir av arbetet den gör Vi mäter laktat på två olika vis, dels i vår stationära analys på Kungsborgs Gård, dels med vår portabla hand enhet som vi tar med oss ut till din häst.

Man kan göra olika typer av mätningar utifrån vilken frågeställning man har. Du vill kanske veta om unghästen orkar sin motion eller om tävlingshästen är väl förberedd eller om du kan be travhästen om lite till. Det kan dels vara att man utreder varför prestation uteblir eller man arbetar för att optimera hästens prestation.

Vi utrustar hästen med en pulsmätare som vi även kan läsa av i efterhand för att se hur pulsen har varierat under mätningen, det kan vara olika värden för olika terräng eller man kan se om tex en dressyrhäst blir nervös i ett visst moment. Ett sådant värde kan betyda att hästen inte förstår och blir nervös och inte att den inte orkar.

En normal mätning går till så här

Vi tar puls, temp och ett blodprov för att se vad din häst har för värden när den är i vila, den här mätningen gör vi i stallet oftast innan du satt på utrustningen.

Vi utrustar hästen med pulsklocka och kusken/ ryttaren bestämmer hur den vill värma hästen, ev kan man ta en mätning efter värmningen också.

Kusken/ ryttaren gör sedan det arbetet vi kommit överens om och direkt när prestationen är färdig så noterar vi puls och tar ett nytt blodprov för att se vad värdet är efter ansträngningen.

Sedan värmer hästen ner och vi noterar i vilken takt pulsen går ner.

Efter ca 10-15 min så tar vi alla värden igen.

Sedan sammanställer vi alla värden och tittar på om vi har haft några pulstoppar. Vi försöker sedan dra en slutsats om hur hästens kondition är och hur vi kan antingen behålla de fina formen eller hur vi kan träna upp en bättre prestation. Du får ett protokoll med dig hem för vidare analys eller upplägg.

Perfekt om du vill testa likadant efter en viss träningsperiod.

I de fall vi ser värden som inte riktigt stämmer kan vi gå vidare och kolla andra värden tex muskelvärden och om det föreligger någon infektion. Om vi utreder en häst som inte presterar så rekommenderar vi att man börjar med att kontrollera dessa värden innan man utsätter hästen för en ansträngning.